Daniel Elahi Galan Riveros

vs

Stefanos Tsitsipas