Alejandro Davidovich Fokina

vs

Yoshihito Nishioka