Jan Lennard Struff

vs

Daniel Elahi Galan Riveros